+31(0)624170851 contact@martinappelo.nl

Wij Zij

Samenvatting Wij Zij

Politici zoals Donald Trump en Geert Wilders hebben een polariserend effect op de samenleving. Ze benadrukken het belang van ‘wij’ door zich af te zetten tegen ‘zij’. Dit is een typisch narcistisch verschijnsel; geen ruimte laten voor de ander en je eigen belang voorop stellen. Martin Appelo, expert op het gebied van narcisme, signaleert in dit boek narcistische tendensen in de samenleving en leert je om narcisme op alle niveaus te herkennen. Hij vertaalt de belangrijkste narcistische kenmerken naar historische en actuele personen, conflicten en gebeurtenissen. Hij laat je ook zien hoe gewone mensen van twee kanten door narcisme en narcistische woede worden bedreigd; het gevaar komt van ‘verwenden’ die zich alles permitteren en van ‘buitenstaanders’ die zich hier terroristisch tegen verzetten.
De grote vraag in dit boek is dan ook hoe dit afloopt. Stevenen we af op een narcistische Apocalyps of zijn de krachten van de normalen die met elkaar de middenweg bewandelen sterk genoeg om het onheil te keren?

Vaardigheden

Gepubliceerd op

9 juli 2017