+31(0)624170851 contact@martinappelo.nl

Leven met een Psychotische Stoornis

 

Samenvatting
Stemmen, geluiden, beelden en allerlei ideeën komen ongevraagd je hoofd binnen. Door deze vreemde waarnemingen raakt de geest ervan overtuigd dat er iets bijzonders aan de hand is. Er ontstaat chaos, controleverlies, paniek of apathie. Deze ëkortsluiting in het hoofd´ is typerend voor een psychose. Niet alleen degene die een psychose doormaakt, maar ook de omgeving weet zich vaak geen raad met wat er gebeurt. Het is immers bizar te zien hoe een geliefd persoon verandert in een ander, onbegrijpelijk en soms zelfs gevaarlijk mens. Een psychose maakt veel kapot. Het contact met de normale belevingswereld, de eigen gedachten en het zelfvertrouwen raakt ernstig verstoord. Maar ook het contact met de sociale omgeving – familie, geliefden en vrienden – staat onder grote druk. Leven met een psychotische stoornis is een zelfhulpboek voor zowel patiënten als hun partners en familieleden. Naast een uitgebreide beschrijving van de verschillende ziektebeelden, oorzaken en prognoses, geeft Martin Appelo talrijke praktische ëleefregels´ voor de patiënt en zijn omgeving. Het is daarom een nuttig en verhelderend vademecum voor mensen die aan een psychotische stoornis lijden en een onmisbare leidraad voor iedereen die beroepsmatig of privé met hen te maken heeft. Leven met een psychotische stoornis verschijnt in de reeks Van A tot ggZ.
Recensie(s)
In de reeks ‘Van A tot ggZ’ verscheen deze goede inleiding op het brede terrein van de ziekte psychose. Centraal staat de vraag: hoe is het om met een psychoot te leven of om met een psychische stoornis om te gaan? De auteur heeft getracht ‘van binnenuit’ te beschrijven hoe iemand die psychotisch is, denkt en waarneemt. Er is veel ervaringskennis, dus ook hoe je omgaat met de verschijnselen bij de zieke mens, wordt goed beschreven. Hoe herken je beelden van een psychose, wat neem je in het gedrag waar? Hoe komt de diagnose tot stand en wat zijn oorzaken van dit lijden? Ook wordt ingegaan op vragen als: wat betekent het voor de omgeving wanneer iemand psychotisch is en welke behandelingsmogelijkheden zijn er? In kort bestek krijgt de lezer veel informatie, telkens doorweven met praktijkbeschrijvingen. Het boek is vrij volledig en vakjargon is vermeden; de gangbare termen worden goed omschreven. Aan het eind van het boek vindt de lezer een hoofdstuk met relevante literatuur, adressen en internetsites. Aanbevolen voor eerstelijns hulpverleners, familieleden en geinteresseerden. Een uitstekende en goed leesbare inleiding tot het psychiatrisch vakgebied van diagnostiek en behandeling van psychotische mensen.

Drs. H. Menkveld

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 juli 2005

Reactie verzenden